Czym jest upadłość konsumencka?

Termin upadłości najczęściej w pierwszej kolejności kojarzy się nam z firmami, które ogłaszają upadłość w momencie, gdy są niewypłacalne względem swoich pracowników i podmiotów wobec których mają inne zobowiązania niż wynagrodzenia. Warto mieć jednak świadomość tego, że nie tylko firma może ogłosić upadłość. Nasze prawo zakłada również możliwość ogłoszenia stanu niewypłacalności przez osobę fizyczną.

Warunki ogłoszenia upadłości

wniosek o upadłość konsumenckąW polskim prawie funkcjonuje pojęcie upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszeniem zajmuje się odpowiedni sąd na wniosek złożony przez osobę, która jest niewypłacalna względem swoich wierzycieli. Z formalnego punktu widzenia wniosek o upadłość konsumencką możemy złożyć samodzielnie, ale warto wiedzieć, że jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy czy też czujemy, że chcemy skorzystać w tej sprawie ze wsparcia specjalisty, zawsze do naszej dyspozycji pozostają radcy prawni i prawnicy. Z pewnością wsparcie tego typu osób zapewni nam przejście przez wszystkie formalności z możliwie jak najmniejszym obciążeniem psychicznym i pozwoli nam zredukować stres, z którym zwykle wiążą się tego typu formalności. Dobrze przygotowany wniosek jest podstawą do przyznania upadłości konsumenckiej, ważne jest więc zadbanie o jego właściwe napisanie i uzasadnienie, które stanowi najważniejszy element całego wniosku. Konieczne jest też zebranie wszystkich dokumentów związanych z zadłużeniem.

Obowiązki, które stoją przed osobą chcącą złożyć wniosek o upadłość są dość jasne, ale bardzo często ich zrealizowanie w odpowiedniej jakości wymaga pewnego rodzaju wsparcia i sprawdzenia. Z tego też powodu chętnie angażujemy do tego zadania specjalistów, których wiedza i doświadczenie dadzą nam możliwość złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.