Ile kosztuje przeprowadzenie audytu energetycznego?

Większość przedsiębiorstw produkcyjnych wymaga optymalizacji zachodzących w nich procesów. Tylko w ten sposób można sprawić, że prowadzona działalność będzie rentowna oraz konkurencyjna. W związku z tym niezbędne jest podejmowanie działań, których celem jest określenie stanu rzeczywistego panującego w obiekcie. To z kolei jest dobrym punktem wyjściowym do planowania wszelkiego rodzaju inwestycji czy modernizacji.

Rola audytu energetycznego w planowaniu inwestycji

audyt energetyczny cenaKluczem do osiągnięcia jak najlepszych wyników jest zmniejszenie zapotrzebowania na media takie jak prądy czy ciepło, a co za tym idzie zwiększenie efektywności oraz sprawności. Żeby określić jakie działania należy podjąć konieczny jest audyt energetyczny cena takiej usługi jest w dużej mierze uzależniona od wielkości zakładu oraz stopnia skomplikowania procesów. Osoba wykonująca audyt powinna posiadać odpowiednie kompetencje oraz uprawnienia. Często musi ona współpracować z działem utrzymania ruchu czy technologami posiadającymi szczegółowe informacje o zachodzących procesach. W zależności od wielkości zakładu audyt może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Jego zwieńczeniem jest przygotowanie sprawozdania, w którym zawarte są szczegółowe informacje na temat stanu rzeczywistego oraz proponowane rozwiązania mające na celu jego poprawę. Dobrym przykładem może być chociażby wymiana opraw świetlnych na bardziej energooszczędne, modernizacja lub wymiana silników czy pomp.

W niektórych fabrykach szczególną uwagę należy zwrócić również na instalację sprężonego powietrza oraz to czy jest ona wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Jak widać obecnie w celu optymalizacji stosowane są różne narzędzia, które pozwalają znacznie obniżyć zapotrzebowanie na energię w różnych postaciach. W ten sposób oszczędzane są spore fundusze, które mogą być przeznaczone na dalsze inwestycje.