Jaką najlepszą książkę napisał Wyspiański?

Stanisław Wyspiański to poeta, pisarz, architekt, malarz, polski artysta urodzony w zaborze austro-węgierskim niedługo po powstaniu styczniowym, w 1869 r. Zmarł w wieku 38 lat w Krakowie, gdzie również się urodził. Jego dzieła można podziwiać w wielu muzeach w Polsce. Szczególnie w Krakowie, czyli mieście, które w tamtym czasie było rajem dla artystów polskich.

Na pewno najbardziej znana książka Wyspiańskiego

najlepsze książki - stanisław wyspiańskiTworzył w epoce Młodej Polski. Ponure nastroje panujące na ziemiach polskich po dwóch przegranych powstaniach narodowowyzwoleńczych (styczniowym i listopadowym) udzieliły mu się, co przerodziło się w nadawanie postaciom swoich dramatów cech poszczególnych grup społecznych zamieszkujących wtedy ziemie polskie. Jego zapewne najbardziej znaną książką jest “Wesele”, w którym przedstawia on pewien światopogląd pod etykietą poszczególnych postaci, wkładając im w usta zdania, z którymi sam prawdopodobnie się zgadzał. W oparciu o jego dramaty skomponowane zostało kilka oper tj. np. “Warszawianka”, “Wesele”. Trudno wskazać wśród bogatego polskiego dorobku literackiego najlepsze książki – Stanisław Wyspiański na pewno napisał jednak przynajmniej jedną taką, która idealnie wpisuje się w kodeks sztandarowych dzieł Polaków, jeśli taki istnieje. Jest to właśnie nic innego, jak dramat “Wesele”, gdzie występuje wieloaspektowa polemika na wielu płaszczyznach z mnóstwem tradycji i wad Polaków.

Motyw patriotyzmu, chłopstwa, mieszczaństwa, popularnej w Młodej Polsce chłopomanii, czyli fascynacji chłopstwem. To tylko niektóre z motywów występujących w tym dziele Wyspiańskiego. Jest ich tam naprawdę sporo. “Wesele” to pełne motywów literackich dzieło, które mogłoby posłużyć za podstawę do wielu tematów rozprawek na egzaminach kończących poszczególne etapy nauki, tj np. matura czy egzamin ósmoklasisty.