Korzystamy z testu zgodności odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki badania odpadów są wykonywane w konkretny sposób. Przeprowadzanie badań odpadów, czyli tak zwanych testów zgodności pozwala na potwierdzenie możliwości składowania odpadów na składowiskach konkretnego rodzaju. Takie testy zgodności należy wykonywać regularnie, co najmniej raz na rok. Co jeszcze warto wiedzieć na temat procesu przeprowadzania testów zgodności?

Profesjonalnie wykonane testy zgodności odpadów

szybki test zgodności odpadówWspomniane testy można wykonywać nawet częściej niż raz do roku, w zależności od typu składowanych odpadów albo w razie zmian w procesach technologicznych powodujących powstawanie odpadów. Możliwa jest także ogólna ocena składowiska, a także dodatkowe badania, jak składu morfologicznego albo objętości i ciężaru masy odpadów. Warto zdecydować się na szybki test zgodności odpadów. Ogólne badania składowisk bądź testy zgodności odpadów pozwalają na ocenę oddziaływania takich miejsc na środowisko naturalne. Dzięki wykonywaniu testów możemy ustalić, czy składowane odpady nie będą rozkładać się w sposób negatywny dla środowiska, a także czy zachowane są dopuszczalne graniczne wartości wymywania. Dodatkowo możemy sprawdzić, czy dany rodzaj odpadów może być w konkretny sposób przechowywany. Wraz ze zmieniającą się w kraju sytuacją prawną, a także z planowanymi zmianami w gospodarowaniu odpadami, zmianom mogą ulegać także procedury wykonywania analiz laboratoryjnych odpadów oraz produktów pochodnych.

W przypadku wystąpienia braku zgodności pomiędzy wynikami testu i informacjami znajdującymi się w podstawowej charakterystyce odpadów, należy stworzyć nową podstawową charakterystykę. Dodatkowo test zgodności powinien być przeprowadzany przez posiadacza odpadów. Należy sprawdzić zarówno graniczne wartości wymywania, jak również wybrane parametry, które są charakterystyczne dla konkretnego rodzaju odpadów.