Nasienie od buhaja podstawą stada

Hodowla bydła ras mięsnych to ciekawy sposób na biznes, a na pewno jest to wspaniała pasja i niesamowite przeżycie. Każdy właściciel fermy żywca wołowego zdaje sobie sprawę z istotności rozrodu w planowaniu stada i przyszłych dochodów.

Porządne nasienie buhaja podstawą rozrodu bydła

nasienie buhajówPiękne umięśnione bydło, potężnych i wielkich ras typu mięsnego, to wspaniałe zwierzęta, które wspaniale się podziwia, szczególnie w ruchu. Rozród jest to niezwykle istotna kwestia w przypadku kiedy chcemy poważnie myśleć o przyszłości naszego stada i o pozytywnych wynikach przyrostów i sprzedaży. Genetyczny dobór odpowiedniego buhaja do naszej krowy to klucz do sukcesu, nie da się utrzymać zbliżonych wyników bez spójnej kontroli puli genetycznej naszych zwierząt. Wysokiej jakości nasienie buhajów to zdecydowana podstawa do odpowiedniego planowania rozrostu stada. Prawidłowa inseminacja gwarantuje wysokiej jakości potomstwo, a co za tym idzie szybkie przyrosty i wysokie dochody. Dobrze dobrane nasienie, zarówno pod względem rasy jak i cech fenotypowych zdecydowanie może poprawić opłacalność chowu, przyswajalność paszy i jakość mięsa, nie wspominając już o stanie zdrowia i wytrzymałości naszych przyszłych cieląt. Nie można także zapominać o odpowiednim wyposażeniu i właściwym projekcie naszych budynków inwentarskich, jest to nieodzowny element dobrego gospodarstwa i odpowiedzialnego hodowcy. Zapewnienie godnych i właściwych warunków bytowych dla naszych zwierząt jest niekwestionowanym obowiązkiem hodowcy. Nie wolno zapomnieć o odpowiednim i kompetentnym inseminatorze. 

Każde szanujące się gospodarstwo posiada szczegółowy i dostosowany do potrzeb plan rozrodu stada. Kluczowym elementem jest odpowiedni dobór nasienia dla naszych krów, które to zapewni przyszłość naszej hodowli. Wydatki poniesione ze względu na rozród, zawsze zwracają się z nawiązką.