Niskie zużycie prądu przy pompie ciepła

Obecnie coraz większą uwagę przykładamy do poziomu zużycia prądu, zwłaszcza że ceny energii stale rosną. Z tego względu gospodarstwa domowe starają się korzystać z urządzeń energooszczędnych, które pozwalają na obniżenie rachunków. Jednym z urządzeń, które ma znaczny wpływ na poziom zużycia energii jest pompa ciepła. Może być wykorzystywana do ogrzewania domu, wentylacji czy do ciepłej wody użytkowej.

Wybieramy skuteczną pompę ciepła

pompa ciepła powietrzna zużycie prąduNowoczesne modele pomp ciepła wyróżnia klasa efektywności wynoszącej od 3,5 do 5,5. W efekcie z 1kWh pobranej energii przez pompę oddawane jest do układu grzewczego odpowiednio od 3,5 do 5,5 kWh energii cieplnej. Aby policzyć koszty związane z poborem energii elektrycznej wystarczy podzielić zapotrzebowanie na ciepło przez średnioroczny współczynnik pompy ciepła. Jeżeli interesuje nas pompa ciepła powietrzna zużycie prądu wcale nie jest wysokie. Kluczową wartość stanowi w tym przypadku wielkość zapotrzebowania na ciepło. Jest to indywidualny parametr uzależniony od liczby osób przebywających w domu, trybu życia mieszkańców, jakości urządzeń domowych czy lokalizacji nieruchomości. Dodatkowo znaczenie może mieć rodzaj ocieplenia domu czy zastosowana wentylacja. Analiza i ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej przez takie urządzenie umożliwia dalsze wyliczenia, które będą wykazywały poziom osiąganych na rachunkach oszczędności.

Do najbardziej energochłonnych procesów w gospodarstwach domowych można zaliczyć ogrzewanie nieruchomości oraz podgrzewanie wody. W obu przypadkach możliwe jest wykorzystanie do tego powietrznej pompy ciepła. Poziom zużycia prądu w obu procesach będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb zamieszkujących osób oraz od warunków technicznych konkretnej nieruchomości.