Nowa ognioodporna technologia wykorzystywana w budownictwie

Budując nowe budynki trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników, które określają przepisy. W nowych budynkach szczególnie propagowane jest pojęcie energooszczędności lub pasywności budynku. W związku z czym w nowych projektach stosowane są technologie, które mają za zadanie zmniejszyć zapotrzebowania na energię przez obiekt. Ma to skutkować mniejszym zużyciem mediów podczas eksploatacji obiektu.

Nowy rodzaj zaprawy posiada pożądane właściwości

zaprawa ogniochronnaW związku z tym stosuje się coraz to nowe technologie, które finalnie mają przynieść oczekiwane oszczędności. Jednak nie wszystkie technologie, które przynoszą oszczędności mogą być zastosowane w budynkach mieszkalnych. Oprócz oszczędności finansowych najważniejszymi kryterium jest bezpieczeństwo ludności zamieszkującej dany obiekt. Bezpieczeństwo to jest najważniejszym czynnikiem, który określa ostateczny zarys projektu. Oprócz spraw związanych z zapewnieniem odpowiednich właściwości mechanicznych obiektu, bardzo ważna jest ochrona przeciwpożarowa. Na etapie projektu możliwe jest dobranie odpowiednich elementów, które w przypadku powstania pożaru będą chronić zdrowie i życie ludzkie. Są to elementy wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej. Zaliczyć można do nich między innymi: czujki dymu, centralę pożarową, sygnalizatory akustyczne i optyczne, drzwi przeciwpożarowe i inne. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się zaprawa ogniochronna. Materiał ten charakteryzuje się bardzo niską przewodnością cieplną oraz wysoką ognioodpornością co pozytywnie wpływa na jego zastosowanie w budownictwie.

Coraz więcej projektów jest opartych o tego typu zaprawę. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa. Jako, że jest to nowa technologia w chwili obecnej nie ma dostępnych żadnych danych statystycznych odnośnie jej skuteczności. Badania laboratoryjne wykazują jednak wyjątkowe właściwości zaprawy ognioodpornej w warunkach wystąpienia zagrożenia pożarowego w obiekcie.