Samowystarczalna oczyszczalnia w Poznaniu

W dobie wszelkiego rodzaju przemian społecznych oraz ekonomicznych coraz częściej przywiązuje się uwagę do oszczędności. Oszczędności te są podyktowane coraz większym zużyciem zasobów środowiska naturalnego. W związku z tym ludzie coraz częściej próbują odzyskać jak najwięcej surowca wkładowego, którego użyli w procesie. Coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju systemy, które pozwalają na odzysk energii lub innego medium po przeprowadzonym procesie.

Oczyszczanie przy pomocy organizmów biologicznych

biologiczne oczyszczalnie ścieków PoznańJednym z takich urządzeń oraz rozwiązań są oczyszczalnie ścieków. Pozwalają one na oczyszczenie wody, którą zużywamy w różnych procesach do takiego stanu żeby była ona ponownie zdatna do użycia. Bez tego zabiegu każdego dnia byłoby tracone bardzo dużo wody. Dodatkowo woda zanieczyszczona chemicznymi składnikami musiałaby być odprowadzana do specjalnych zbiorników, w których byłaby składowana. Przy obecnej skali problemu jest to rozwiązanie praktycznie nierealne. Dlatego coraz częściej w miastach powstają oczyszczalnie ścieków. Jednym z przykładów mogą być biologiczne oczyszczalnie ścieków Poznań. Miasto Poznań coraz więcej środków przeznacza na poprawienie bilansu ekonomicznego. W związku z tym coraz częściej stosowane są rozwiązania proekologiczne, które mają na celu poprawę kondycji środowiska a co za tym idzie poprawę warunków życia ludności zamieszkującej to środowisko. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniem nowoczesnym, które przyczynia się do mniejszego zużycia mediów.

Coraz częściej przy oczyszczalni ścieków budowane są biogazownie gdzie w trakcie przetwarzania ścieków generowany jest metan. Metan ten następnie zasila agregat prądotwórczy, który generuje prąd. Prąd ten jest z kolei wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków. W ten sposób powstaje bardzo ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Taka oczyszczalnia ścieków jest praktycznie samowystarczalna.