Środki trwałe to składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł. Sauna niewątpliwie stanowi element środków trwałych, jednak aby ją ująć w ewidencji konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Sauna a środki trwałe

sauny infrared - producentAby ująć saunę w środkach trawałych muszą być spełnione następujące warunki: przewidywany okres użytkowania jej w firmie jest dłuższy niż dwanaście miesięcy, stanowią własność, współwłasność, są wynajmowane lub leasingowane oraz ich wartość jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku, gdy dana sauna nie spełnia tych warunków należy ująć ją w ewidencji wyposażenia. Wyposażenie rozliczane jest w bieżącym okresie rozliczeniowym, natomiast środki trwałe ujmowane są w kosztach stopniowo. Sauny infrared – producent gwarantuje, że jego produkty służyć będą w naszej firmie przez wiele lat bez konieczności serwisowania. Sauna rzadko się psuje, często jest natomiast ulepszana. Ulepszenie to modernizacja o wartości przynajmniej 3 500 zł. Jeżeli ulepszymy saunę w trakcie jej użytkowania w działalności to musimy podwyższyć jej wartość początkową i od tej wartości dokonywać kolejnych odpisów amortyzacyjnych. Sauny infrared są droższe niż pozostałe, ale z pewnością ta inwestycja wyjdzie na dobre naszej firmie i przyczyni się do zwiększenia przychodów. Stanie się tak dlatego, że sauny infrared dostępne są w niewielkiej ilości miejsc, a zyskują coraz większą popularność ze względu na właściwości zdrowotne.

Zakup sauny infrared do naszego hotelu czy siłowni wiązać się będzie z podwyższeniem statusu miejsca. Wraz z wprowadzeniem jej do ewidencji środków trwałych i udostępnienia klientom warto rozważyć zmianę cennika korzystania z sauny czy siłowni. Z pewnością znajdą się osoby, które za ten relaks zapłacą więcej, dlatego warto wykorzystać okazję.