Wykorzystanie zjawiska podczerwieni w systemach ogrzewania

Poszukując ekonomicznego i efektywnego ogrzewania możemy zwrócić uwagę, na metodę wykorzystującą zjawisko podczerwieni. Czy ta innowacyjna metoda ogrzewania, wzbudzi zainteresowanie polskich odbiorców?

Innowacyjna metoda ogrzewania podczerwienią

ogrzewanie na podczerwieńZjawisko podczerwieni emitowane przez infrapanele, wciąż jest w Polsce nowością. Jednak z roku na rok, rośnie zainteresowanie tą innowacyjną metodą. Podstawowa cecha, która odróżnia ogrzewanie na podczerwień od tradycyjnego ogrzewania, jest sposób w jaki emitowane jest ciepło. Standardowe przekaźniki ciepła, jak chociażby popularne kaloryfery, wymagają powietrza jako nośnika energii. Na początku nagrzewają powietrze, które dopiero później, oddaje energię cieplną do naszych ciał i przedmiotów w pomieszczeniu. To zjawisko nazywane jest konwencją. Ogrzane powietrze unosi się do góry, a nagrzewane znajduje się niżej. Następuje cykliczna cyrkulacja powietrza. Konwencja pomimo dużej popularności wśród użytkowników, jest bardzo nieekonomiczna. W wyniku tego zjawiska, występują istotne straty energii i tylko nieznaczna jej część zostaje wykorzystana. Zupełnie inaczej jest w przypadku podczerwieni, które emituje ciepło prosto do naszych ciał i przedmiotów znajdujących się w budynku. Ta metoda, jest zupełnie niezależna od powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Poprzez specjalne panele, emitowane promieniowanie przenika przez powietrze, które pobiera ciepło od uprzednio podgrzanych naszych ciał i przedmiotów w pomieszczeniu.

Taki proces sprawia, że nie występuje zjawisko ruchu powietrza, a przy tym wzbijania się kurzu (korzystne dla alergików). Wszystkie ciała stałe przebywające w budynku są równomiernie ogrzane, a odczuwalna temperatura jest znacznie wyższa niż w ogrzewaniu klasycznym.