Wytrzymałe meble do laboratoriów

Wiele laboratoriów wyposażonych jest do dzisiaj w bardzo stare meble, które dawno już przestały spełniać swoje zadanie w takim stopniu, w jakim jest to wymagane. Zwłaszcza laboratoria chemiczne, które podczas pracy wykorzystują wiele substancji, mogących uszkodzić wyposażenie potrzebują dobrze dobranych mebli.

Trwałe umeblowanie laboratoryjne

solidne meble do laboratoriumUmeblowanie laboratoryjne musi być dobrane pod kątem odporności na substancje, jakie wykorzystywane są w danym laboratorium, ale również i z myślą o zagrożeniach biologicznych jakie mogą, aczkolwiek nie muszą mieć tam miejsca. Solidne meble do laboratorium mogą ogromnie ułatwić pracę i przyśpieszyć czyszczenie po zakończeniu pracy, więc załogi laboratoriów zazwyczaj dobierają umeblowanie jak najbardziej precyzyjnie. Laboratoria chemiczne zazwyczaj preferują meble wykonane z materiałów ceramicznych, mniej podatne na wpływ substancji żrących niż stalowe umeblowanie. Takie wyposażenie zazwyczaj doskonale sprawdza się w warunkach silnego stężenia chemikaliów, aczkolwiek może być niezbyt przydatne w laboratoriach medycznych, gdyż materiał z którego wykonywane są meble umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się mikroorganizmów, a tym samym ułatwia wystąpienie skażenia biologicznego. W laboratoriach zajmujących się czynnikami biologicznymi stosuje się więc meble zbudowane głównie ze stali chirurgicznej, lub też stopów o wysokiej trwałości.

Są one tam bardzo dobrym rodzajem mebli, gdyż pozwalają na użycie najsilniejszych środków bakteriobójczych i grzybobójczych bez obawy o uszkodzenie samego mebla który jest czyszczony za pomocą takich specyfików. Meble ze stali są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem umeblowania laboratoryjnego, gdyż mają najwięcej zastosowań i spełniają najwięcej wymogów.