Zasada działania osadnika gnilnego

Przydomową oczyszczalnię ścieków można określić jako system urządzeń pełniących funkcję oczyszczania wszystkich nieczystości w postaci ciekłej, powstających w pojedynczych domach, lub osiedlach domków jednorodzinnych. Procesy które tam zachodzą, w zależności od rodzaju urządzenia, mogą dotyczyć filtracji oraz flotacji.

Procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków

biologiczne oczyszczalnieProcesy mechaniczne, które zachodzą w oczyszczalni dotyczą kilka poziomów stężenia ścieków. Pierwsza jest to tak zwana sedymentacja, która polega na opadaniu zawiesiny ciała stałego w cieczy pod wpływem siły grawitacji, oraz flotacja, czyli unoszenie się cząsteczek lżejszych na powierzchni zasobnika. Klasyczne biologiczne oczyszczalnie realizują te procesy za pomocą osadnika gnilnego, który jest podstawowym i pierwszym urządzeniem stawianym podczas budowy oczyszczalni. Są to zazwyczaj zbiorniki jedno lub kilku komorowe. W osadnikach dwukomorowych, pierwsza komora powinna mieć około 2/3 pojemności całkowitej, natomiast w trzykomorowych pierwsza komora powinna mieć połowę objętości całkowitej. Ważne jest jednak, aby zastosować więcej niż jedną komorę. Pomoże to zapobiec niekorzystnemu wpływowi nierównomiernego dopływu ścieków ( wynoszenie się zawiesiny). W przypadku gdy decydujemy się na osadnik jednokomorowy, warto pomyśleć też o specjalnym filtrze doczyszczającym, lub zastosowanie szczelnej osłony wylotu osadnika.

W przypadku zastosowania tych dodatkowych zabezpieczeń, należy pamiętać, że powstający osad to taka zwany osad wstępny, powstający w wyniku sedymentacji, który w prawidłowo wykonanym osadniku, zostanie unieszkodliwiony. Podczas jego odpompowywania nie powinno się go całkowicie opróżniać, ponieważ stanowi on główne źródło wytworzonej tam, niezbędnej w procesie oczyszczania- flory bakteryjnej.