Jak sprawdzić sieć elektryczną i jej działanie?

Planując inwestycje w park maszynowy należy przede wszystkim sprawdzić czy dany sprzęt będzie mógł być przyłączony do funkcjonującej sieci zakładowej. W zależności od zakresu modyfikacji może się bowiem okazać, że zabezpieczenia czy sterowniki nie będą kompatybilne z nową maszyną. Jest to bardzo istotne zagadnienie ponieważ w przypadku braku kompatybilności nowa maszyna może zakłócać pracę innych odbiorników już podłączonych do sieci.

Jak sprawdzić parametry jakościowe prądu?

jakość energii elektrycznejStan ten jest nieakceptowalny. W celu sprawdzenia stanu rzeczywistego należy najpierw zmierzyć wszystkie najważniejsze wielkości elektryczne. Można tutaj zaliczyć chociażby napięcie zasilania, natężenie płynącego prądu czy wszelkiego rodzaju współczynniki. Kluczowe są w szczególności: zawartość harmonicznych w składowej stałej napięcia czy prądu jak i również współczynnik mocy. Wszystko to pozwala określić jakość energii elektrycznej, która powinna być na jak najwyższym poziomie. Jakość energii na wymaganym poziomie pozwala zapewnić stabilność pracy wszystkich urządzeń podłączonych do sieci. Przykładowo wartość napięcia zasilającego nie powinna się zmieniać więcej niż o kilka procent. Jeśli ten warunek jest spełniony można przyjąć, że jakość energii jest dobra. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie jest to jedyny rozpatrywany parametr.

Będąc przy temacie napięcia można również wymienić zjawiska takie jak chociażby wahania, zapady czy jego zaniki. Każde z takich zdarzeń ma bardzo duży wpływ na procesy technologiczne realizowane w zakładzie. Właśnie dlatego należy stosować zabezpieczenia, które pozwolą szybko wykryć i przeciwdziałać takim zjawiskom. W tym celu stosowane są różnego rodzaju układy podtrzymania napięcia takie jak UPS-y czy agregaty prądotwórcze. Jak widać obecnie bardzo istotnym zagadnieniem jest kontrolowanie stanu sieci.